Om Geopark Odsherred | Bestyrelse | Organisation | Netværk

Om Geopark Odsherred

Med Geopark Odsherreds optagelse i det internationale netværk af geoparker er fulgt en ny, selvstændig organisation, der er løsrevet fra Odsherred Kommune.

Odsherred Byråd udpegede på et møde i januar 2015 borgmester Thomas Adelskov og 2. viceborgmester Morten Egeskov til bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred. Endvidere godkendte byrådet sammensætningen af den øvrige bestyrelse, hvor to nye medlemmer indtrådte: naturvejleder Jørgen Stoltz, Nykøbing, og kunstner, formand for Huset i Asnæs, Charlotte Krogh, Vallekilde, mens følgende er gengangere fra den gamle bestyrelse: kommunikationsrådgiver Michael Kristiansen (formand), direktør for Nationalmuseet, Per Kristian Madsen, direktør for Manto A/S, cand.scient.pol. Anna Porse Nielsen og professor Henrik Vejre, KU Life. Byrådet overlod til bestyrelsen at udpege det sidste bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde i april 2015. 

Juli 2017: Per Kristian Madsen, Nationalmuseet, er trådt ud og erstattet af museumsdirektør Eskil Vagn Olsen, Museum Vestsjælland.

Del denne side