Højsandet | Rørvig-halvøen | Geopark Odsherred

Højsandet

Højsandet ved Rørvig, 1912. Dengang som nu med sømærke. I dag har høje træer lukket sig om den høje klit, der blev grundlagt af mennesket. En vandresti strækker sig gennem det spændende landskab.

På tværs af morænelandet Nørrevang strækker sig en indlandsklit, Højsandet. Mod slutningen af Den Lille Istid (ca. 1300-1850), der var præget af temperaturer ca. to grader lavere end i dag, var landet hærget af hyppige storme og sandflugt. For at bremse sandflugten opsatte bønderne risgærder. Når et gærde var blevet dækket af sand, blev et nyt sat ovenpå. Således voksede gærderne til en 1.500 m lang og 8 m høj sandryg. Selvom klitten nu er groet til, kan man - på den gangsti, der løber over Højsandet mellem Rørvig og Dybesø - se den magre sandjord, den er skabt af. 
 Højsandet, Rørvig
Forløbet af Højsandet er markeret med lilla. 

Del denne side